15.02.2014

Управління юстиції інформує:

Управління юстиції інформує:

№7 от 13 февраля 2014г.

РОБОТА НА 0,5 СТАВКИ НА ДВОХ ПОСАДАХ:
реєстратора медичного (0,5 ставки) та сестри-господині (0,5 ставки)

Робота на двох посадах на 0,5 ставки не вважається сумісництвом (хоча присутні всі ознаки сумісництва), якщо оплата праці працівника не перевищує повного окладу (ставки).
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року №43, не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці за основним та іншим місцем роботи не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.
Працівники, які обіймають посади «Реєстратор медичний» і «Сестра-господиня», можуть і не мати спеціальної медичної освіти. Згідно з Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року №117, кваліфікаційними вимогами до означених посад передбачено, що право їх обіймати мають працівники з повною або базовою загальною середньою освітою, які пройшли підготовку на робочому місці. При цьому варто враховувати, що посадовий оклад реєстратора медичного дещо вищий, ніж сестри-господині. Він встановлюється за 5-м тарифним розрядом, а сестри-господині — за 4-м. Тому в наказі про прийняття працівника на роботу варто спочатку зазначити, що він прийнятий на 0,5 ставки на посаду «Реєстратор медичний» та на 0,5 ставки на посаду «Сестра-господиня».

Начальник управління юстиції С.В.Векслер.