08.03.2014

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

банер миндох

 

 

 

Отримали іноземні доходи — задекларуйте їх!

Якщо громадянин України тимчасово працює за кордоном та отримує іноземні доходи, що підлягають оподаткуванню, то сума таких доходів включається до його загального річного оподатковуваного доходу.
У такому випадку громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію за наслідками звітного року та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками 15 чи 17%.
«Платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Це можливо за умови, що таке зменшення передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Суму зменшення платник визначає за зазначеними підставами у річній податковій декларації», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов’язаний одержати довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Така довідка видається державним органом країни, де отримується дохід, уповноваженим справляти такий податок. Довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.
Сума податку з іноземного доходу платника податку — резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Порядок оподаткування іноземних доходів встановлений пунктом 170.11 статті 170 Податкового кодексу України.
Водночас фахівці нагадують, що при заповненні декларації про свої доходи громадяни можуть користуватись детальною відеоінструкцією «Декларування доходів громадян», що розміщена на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

12 млрд. гривень єдиного внеску надійшло до Держказначейства у лютому

Станом на 27 лютого 2014 року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перерахували до бюджету 12,8 млрд. грн., що становить 82% від запланових надходжень з єдиного внеску. До кінця місяця очікується 100 відсоткове виконання запланованих надходжень з ЄСВ.
У січні від платників надійшло 13,8 млрд. грн. єдиного внеску, що становило 100% від запланованих показників.

Більше 2 тисяч платників Слобожанщини вже мають свої «Електронні кабінети»

З початку 2014 року персональне робоче місце у новому електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків» облаштували 2 249 представників бізнесу Харківського регіону.
Хоча «новий» сервіс Міндоходів і працює кілька місяців, платники регіону вже надали за його допомогою понад 4 тис. звітів.
Серед різноманітних можливостей цього сервісу платники здебільшого обирають «Формування і подання податкової звітності». В той же час, користувачі позитивно оцінюють й розділ «Календар платника», де автоматично позначаються документи, які вже подано і ті, що найближчим часом потрібно надати.
Нагадуємо, що увійти до Електронного кабінету можна за адресою kpp.minrd.gov.ua або за гіперпосиланням «Електронний кабінет платника податків» на порталі Міндоходів. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису.

Підстави для отримання податкової соціальної пільги

«Для отримання податкової соціальної пільги платнику податку на доходи фізичних осіб необхідно подати роботодавцю заяву про застосування пільги», — зауважила в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Разом із заявою надаються також документи, що підтверджують таке право. Перелік документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №1227. Платник податку самостійно обирає місце застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП).
ПСП надає можливість платнику податку зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується такий дохід, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Пільга застосовується до заробітної плати платника податку тільки за одним місцем її нарахування з дня отримання роботодавцем заяви про її застосування. Водночас, якщо у платника податку виникає право на застосування ПСП з інших підстав, ніж ті, які були зазначені у його заяві, такий платник повинен подати нову заяву з відповідними підтвердними документами. Заява про застосування ПСП подається у довільній формі.
У разі, якщо заяву і підтвердні документи подано не з початку місяця, ПСП застосовують до всієї суми заробітної плати, нарахованої платнику податку в такому місяці.
Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір.
Водночас, звертаємо увагу, що ПСП для будь-якого платника податку (п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу), надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. (У 2014 р. — розмір такої ПСП становить 609 грн.).
При цьому заробітна плата платника податку не повинна перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП (у 2014 р. — 1710 грн.).
Нагадаємо, категорії платників податку та розміри податкових соціальних пільг визначено ст.169 розд. ІУ Податкового кодексу України.

Доходи від підприємницької та незалежної професійної діяльності відображаються в одній податковій декларації

За результатами звітного року фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, подає одну Податкову декларацію про майновий стан і доходи. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При заповненні такої декларації разом із доходами від незалежної професійної та підприємницької діяльностей відображаються інші доходи з джерел походження з України та іноземні доходи.
Нагадаємо, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність, застосовуючи загальну систему оподаткування, повинна вести книгу обліку доходів та витрат. В Книзі відображаються отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності. Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.13 № 481.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами-підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначений ст. 177 та 178 Податкового кодексу України.

Близько 90 «трудових нелегалів» та осіб, яким виплачувалася тіньова заробітна плата було виявлено протягом 2013 року

Куп`янська ОДПІ нагадує, що виплата заробітної плати у «конвертах» та неоформлення трудових відносин — це одне із самих негативних явищ суспільного розвитку та серйозна загроза для державної економіки в цілому.
Головна небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової» зайнятості, полягає не лише у тому, що бюджет недоотримує кошти. Громадяни, які погоджуються на отримання заробітної плати «у конвертах», не лише сприяють розвитку тіньових схем, а й позбавляють себе соціальної захищеності. Ухиляючись від оподаткування шляхом мінімізації реальних доходів, вони позбавляють себе не тільки гідної пенсії у майбутньому, а й лікарняних, декретних виплат, отримання банківських кредитів тощо. Працівник, який отримує зарплату неофіційно, або погодився на неофіційні трудові відносини, повністю беззахисний перед роботодавцем. Адже домовленість про її розмір жодним чином не зафіксовано, і роботодавець сплачує платню доти, доки на те його воля.
Задля попередження порушень трудового законодавства та сприяння соціальній захищеності населення, фахівцями Куп`янської ОДПІ активно ведеться роз’яснювальна робота щодо недопустимості виплати заробітної плати «в конвертах» та використання найманої праці з порушенням вимог трудового законодавства.
Разом з тим, практичний досвід при проведенні контрольно-перевірочної роботи свідчить про те, що і громадяни, і їх роботодавці не надто сумлінно ставляться до своїх обов’язків по дотриманню законодавства, а іноді, і свідомо порушують його.
«Фахівцями Куп`янської ОДПІ, при проведенні перевірок суб’єктів господарювання протягом 2013 року було виявлено 89 осіб, які працювали без належного оформлення трудових відносин та отримували заробітну плату «у конвертах». Загалом, за результатами проведених перевірок, недобросовісним роботодавцям за порушення трудового та податкового законодавства доведеться сплатити до бюджету понад 8,1 тис.гривень», — повідомила заступник начальника Куп`янської ОДПІ Інна Богатирьова.
Шановні громадяни! Куп`янська ОДПІ вкотре нагадує, що від власної байдужості й мовчазної бездіяльності кожен «трудовий нелегал» втрачає: трудову пенсію, відпускні за час щорічної відпустки, суму індексації заробітної плати у зв’язку зі зростанням цін, допомогу з тимчасової непрацездатності у випадку хвороби та інше. Не будьте байдужими до власного майбутнього!

Шановні платники єдиного соціального внеску!
Центр сертифікації електронних ключів в м.Куп`янськ чекає на вас

«Згідно з нормами законодавства, платники податків повинні надавати податкові декларації. Платники податків, які вже стоять на обліку у Куп`янській ОДПІ, мають можливість, використовуючи ключ цифрового підпису Центру сертифікації ключів, звітувати — через Інтернет», — наголошує заступник начальника Куп`янської ОДПІ Ігор Лукшин.
Центр сертифікації ключів надає як юридичним так і фізичним особам наступні послуги електронного цифрового підпису:
-реєстрація заявників;
-надання у користування надійних засобів електронного цифрового підпису;
-допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
-обслуговування посилених сертифікатів ключів заявника;
-консультативні послуги за зверненнями підписувачів тощо.

Шановні платники податків, не гайте часу, звертайтесь для отримання консультації щодо порядку виготовлення та отримання електронного ключа до Куп`янської ОДПІ за адресою: м. Куп`янськ, вул.. Харківська, 99, каб. №3 або за телефоном 7-86-77.

За підакцизною ліцензією — у ЦОП

З 1 листопада підприємці можуть подавати документи та отримувати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в Центрах обслуговування платників податків за місцем провадження своєї торговельної діяльності або в Головному управлінні Міндоходів у Харківській області.

З першого січня 2014 року простіше уникати штрафів за неістотні порушення при поданні/заповненні звітності за ф. 1ДФ

«Змінено п. 119.2 ст. 119 Кодексу, йдеться про штрафну санкцію у сумі 510 грн за неподання, подання з порушенням встановлених строків, не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку», — зазначає заступник начальника Куп’янської ОДПІ Інна Богатирьова.
По-перше, з 01.01.2014 р. ця штрафна санкція застосовуватиметься ЛИШЕ у разі, якщо такі недостовірні відомості або помилки ПРИЗВЕЛИ до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до ЗМІНИ платника податку.
По-друге, пункт 119.2 ст. 119 Кодексу доповнено п’ятим абзацом, згідно з яким передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються У ВИПАДКАХ, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли У ЗВ’ЯЗКУ з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу (при перерахунку податку, перерахунку та обмеженні податкової соціальної пільги) та були ВИПРАВЛЕНІ відповідно до вимог ст. 50 Кодексу шляхом подання УТОЧНЮЮЧОЇ декларації.

Декларування доходів громадян за 2013 рік здійснюється за новою формою

Міністерство доходів і зборів України нагадує, що з 31.12.2013 року набрав чинності Наказ Міністерства доходів і зборів України №793, яким затверджена нова форма податкової декларації та Інструкція щодо її заповнення. Відповідно втратив чинність Наказ Мінфіну від 07.11.2011 №1395.
Згідно з п. 46.6 ст. 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.
До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Проте Наказом Міндоходів від 11.12.2013 №793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» форма декларації не змінилася, зміни правил та порядку заповнення декларації не відбулися. Декларація (як і раніше) складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4, та семи додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).
Отже, за 2013 рік громадяни повинні подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, затверджену Наказом Міністерства доходів і зборів України 11 грудня 2013 року №793.
Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначений ст. 179 Податкового кодексу України.

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

При продажі власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Дана довідка є підставою для невключення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції. Тобто продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, оброблена або перероблена безпосередньо фізичною особою на відповідних земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.
Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси платника протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої довідки.
Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форма затверджені Наказом Міндоходів від 17.01.2014 р. №32, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 року за №201/24978.

Податкова знижка — маєте законне право

«Громадяни, які бажають отримати податкову знижку, подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до органів податкової служби за місцем проживання (за реєстрацією в паспорті) за наслідками 2013 року»,- звертає увагу громадян начальник Куп’янської ОДПІ» Олена Кухтіна.
До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, підтверджені громадянином документально, а саме:
- частина суми процентів за іпотечним кредитом;
- сума коштів, сплачених громадянином на користь закладів освіти за навчання як самого громадянина, так і члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
- сума витрат на сплату страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як самого громадянина, так і члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
- суми витрат із штучного запліднення;
- оплата вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;
- сум коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
- суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
Податкова знижка може бути нарахована резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податків, а загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу фізичної особи, одержаного протягом 2013 року як заробітна плата.
Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.
«Отже, у 2014 році платники податку можуть реалізувати право на податкову знижку за наслідками 2013 року, подавши декларацію до 1 травня», підкреслює керівник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.

УКРАЇНЦІ ВЖЕ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ 4 МЛРД. ГРН. ДОХОДІВ ЗА 2013 РІК

Громадяни України в рамках кампанії декларування доходів, яка розпочалася 1 січня 2014 року, задекларували 4 млрд. грн. доходів, отриманих у 2013 році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України.
Декларації про доходи, отримані минулого року, подали майже 33 тис. громадян. Загальна сума задекларованих доходів склала 4 млрд. грн, з яких до бюджету буде сплачено 52,8 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.
З початку кампанії станом на 10 лютого 117 осіб задекларували доходи понад 1 млн грн.
Декларації для отримання податкової знижки подали 7,2 тис. громадян.
У Міндоходів нагадали, що кампанія з декларування доходів громадян триватиме до 1 травня 2014 року. Бланк податкової декларації розміщено на сайті міністерства.
Обсяг доходів, отриманих громадянами у 2012 році та задекларованих у рамках проведеної деклараційної кампанії 2013 року, становив 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше обсягу доходів, задекларованих роком раніше.
Доходи в розмірі понад 1 млн. грн. задекларували 3 тис. громадян, що на 1 тис. осіб більше, ніж у 2011 році. При цьому 4 громадянина задекларували доходи в обсязі понад 1 млрд грн.

Новини податкового законодавства для власників нерухомості!

Всім власникам нерухомості, що з 1 січня 2014 року органи Міндоходів нараховуватимуть податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Тому нагадаємо те, що повинні знати всі громадяни, щоб уникнути
непорозумінь.
Платниками податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток. При обчисленні податку, база оподаткування зменшується на 120 м2 для квартири/квартир незалежно від їх кількості та на 250 м2 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості.
Якщо у громадянина у власності перебуває одночасно і квартира і будинок, то для таких випадків зменшення відбувається на 370 м2 на сумарну площу об’єктів нерухомості.
«Таке зменшення надається один раз за рік, тобто один податковий період», — звертає увагу громадян начальник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Але громадянам, які здають в найм власну нерухомість, необхідно звернути увагу на те, що пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
«Обчислення суми податку з об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси, тобто місцем реєстрації власника житлової нерухомості. Сплата проводиться протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, в якому будуть вказані суми податку та реквізити сплати», — підкреслює начальник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.

Ведення обліку доходів і витрат фізичною особою

Для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу платники податку на доходи фізичних осіб повинні вести облік у Книзі обліку доходів і витрат. Книгу ведуть платники, які відповідно до Податкового кодексу України зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків.
«Платники заводять Книгу самостійно, записи здійснюють кульковою або чорнильною ручкою не пізніше наступного дня після отримання доходів, сплати податку або понесених витрат, відображаючи їх у гривнях з копійками», — звертає увагу платників податків начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Облік документів та відомостей, пов’язаних з правом на отримання податкової знижки, платники можуть вести в реєстрі документів. Записи в ньому здійснюються у довільній формі.
Книга та реєстр документів знаходяться у платника податку та надаються контролюючим органам на їх вимогу у межах компетенції, підкреслює посадовець.
Форма Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядок її ведення затверджені Наказом Міндоходів від 11.12.2013 № 794, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за № 2217/24749.

Продали авто — декларуйте доходи

Дохід, отриманий фізичною особою-громадянином України від продажу (обміну) протягом року двох і більше об’єктів рухомого майна, в тому числі у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Оподаткування зазначених операцій, що здійснюються фізичними особами-нерезидентами, здійснюється за ставкою 15% (17%).
Разом з цим, якщо податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна сплачений до бюджету до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, то такий продавець не зобов’язаний подавати податкову декларацію про отримані доходи від таких операцій до органу Міндоходів.
Якщо ж податок не сплачено до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, то продавець зобов’язаний до 1 травня подати до органу Міндоходів за місцем своєї реєстрації Декларацію про майновий стан і доходи.
Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 Податкового кодексу України.

Соціальні гарантії 2014 року

Мінімальна заробітна плата у 2014 році встановлена:
- у місячному розмірі: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 липня — 1250 гривень, з 1 жовтня — 1301 гривня;
- у погодинному розмірі: з 1 січня — 7,3 гривні, з 1 липня — 7,49 гривні, з 1 жовтня — 7,8 гривні (стаття 8 Закону про держбюджет на 2014 рік).
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня — 1176 гривень, з 1 липня — 1207 гривень, з 1 жовтня — 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 гривні, з 1 липня — 1059 гривень, з 1 жовтня — 1102 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 гривень, з 1 липня — 1320 гривень, з 1 жовтня — 1373 гривні;
- працездатних осіб: з 1 січня — 1218 гривень, з 1 липня — 1250 гривень, з 1 жовтня — 1301 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 гривень, з 1 липня — 974 гривні, з 1 жовтня — 1014 гривень (стаття 7 Закону про держбюджет на 2014 рік)..
Доходи держбюджету — 395,3 млрд. гривень, видатки — 462, 2 млрд. гривень

Ставки єдиного податку для підприємців 1-ї та 2-ої груп

«Згідно з пунктом 293.1 ПКУ ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (нижче — мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки)», — звертає увагу на нововведення начальник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Пункт 293.2 ПКУ передбачає, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку — у межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку — у межах від 2% до 20% мінімальної заробітної плати.
А оскільки на 1 січня 2014 року її не змінено, чинна мінімальна зарплата, змінена 1 грудня 2013 року, — 1218 грн. Таким чином, максимальна ставка єдиного податку для підприємців 1-ої групи — 121,8 грн, 2-ої — 243,6 грн.

2014 рік — Свідоцтво платників ПДВ скасовують

З 01.01.2014 р. із ПКУ зникають згадки про спеціальний документ — свідоцтво платника ПДВ.
Інформацію про реєстрацію нового платника ПДВ (або її анулювання) відтепер вносититимуть тільки до Реєстру платників податку (п. 183.9 ПКУ).
Документально підтвердити статус ПДВшника можна буде за допомогою витягу з Реєстру платників ПДВ. Його міндоходівці зобов’язані надати на запит ПДВшника протягом двох робочих днів обов’язково та безкоштовно.

Для платників ПДВ визначать термін подання заяви-скарги на постачальника

«З 01.01.2014 р. у п. 201.10 ПКУ — спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну або порушив порядок її виписки (реєстрації), зберігається за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних», — зазначає начальник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.

У податковій накладній виключено реквізит «номер та дата митної декларації»

З 01.01.2014 р. із переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної приберуть позицію «номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України» (пп. «ї» п. 201.1 ПКУ). На формі податкової накладної має відбитися скасування свідоцтв ПДВшників — адже сучасний бланк передбачає вказувати відомості про цей документ і для покупця, і для продавця. Компетенція змінити бланк податкової накладної — у Міндоходів.

Увага! Штрафні санкції за ненадання контрольно-звітної інформації РРО в електронній формі

«З 01.01.2014 р. застосовуються штрафні санкції за ненадання до податкових органів контрольно-звітної інформації РРО в електронній формі відповідно до вимог чинного законодавства», повідомляє перший заступник начальника Куп’янської ОДПІ Наталія Калашнікова.

Зниження ставки ПДВ до 17% відкладено на 2015 рік

Передбачене чинними нормами ПКУ зниження ставки з ПДВ до 17% перенесено на 2015 рік. Податок на прибуток зменшуватиметься протягом трьох років.
19 грудня 2013 року Верховна Рада прийняла проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ставок окремих податків та податкових пільг) від 17.12.2013 р. №3757-1, яким залишила ставку ПДВ у 2014 році на попередньому рівні — 20%.

Задекларуй свій дохід, якщо здаєш квартиру в оренду

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду визначені ст. 170 Податкового кодексу України .
Якщо фізична особа-орендар нерухомого майна не є суб’єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є орендодавець.
«Такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені для квартального звітного періоду. А саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації», — на цьому наголошує заступник начальника Куп’янської ОДПІ Інна Богатирьова.
«У разі нотаріального посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця», — підкреслює посадовець.

Отримали дохід від двох роботодавців в сумі понад 137 640 гривень — маєте стати декларантом!

«Громадяни України, які у 2013 році отримали доходи у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами від двох або більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала 137640 гривень, зобов’язані до 1 травня 2014 року надати декларацію про майновий стан і доходи», — нагадує начальник Куп’янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Декларація, разом із додатком №7 (відповідно до нього проводиться перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів), надаються до органів Міндоходів за місцем реєстрації громадянина.
Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб у разі отримання доходів від двох і більше податкових агентів проводиться так:
загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих податковими агентами зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності).
із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (за 2013 рік — 137640 грн.), оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми — за ставкою у розмірі 17 відсотків.
визначена в Декларації у вищезазначеному порядку сума податку на доходи фізичних осіб зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року.
Керівник ОДПІ наголошує:» Свідоме декларування своїх доходів та сплата податків українцями — вірний шлях до побудови європейського суспільства».

До Центру обслуговування платників Куп`янської ОДПІ в цьому році вже звернулося 403 громадянина для отримання карток платника податків

Про це розповіла в. о. начальника інспекції Наталія Калашнікова. За її словами, кожна друга адміністративна послуга — це саме видача карток платника податків.
Окрім цього, найчастіше підприємці користуються послугами з видачі свідоцтва платника єдиного податку та реєстрації книг доходів та книг доходів і витрат.
«Одним із напрямків діяльності фахівців Куп`янської ОДПІ є підвищення ефективності адміністрування податків і зборів шляхом надання високоякісних послуг громадянам та бізнесу та підвищення рівня надання цих послуг», — підкреслила Наталія Калашнікова.

Подання податкової звітності платниками єдиного податку

Відповідно до п.296.2 ст.296 Податкового кодексу платники єдиного податку другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
Декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного п.291.4 ст.291 Податкового кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої або п’ятої групи.
Платники єдиного податку другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п.291.4 ст.291 Податкового кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку третьої або п’ятої групи.
При цьому, у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку, зокрема, другої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами Податкового кодексу.
«Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду», — підкреслює в.о. начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.

У 2014 році змінено розмір плати за використання лісових ресурсів

Починаючи з 1 січня, ставки збору, визначені підпунктами 331.1 та 331.2 ст.331 Податкового кодексу України, у порівнянні з діючими у попередньому році, збільшено у 2 рази. Це нововведення закріплено Законом України від 19.12.2013 № 713-УІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків».