08.03.2014

Нові норми декларування витрат

Нові норми декларування витрат

Управління юстиції повідомляє:

З 09 червня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 р. №224-УІІ, яким удосконалюється механізм декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права.

Так, подаючи Декларацію за 2013 рік, суб’єкт декларування зобов’язаний вказати дату народження членів сім’ї, а також повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини.
Також суб’єкти декларування, які звльнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого смоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними вищезазначеним Законом.
Водночас сума витрат суб’єкта декларування на придбання у власність/оренду чи інше право користування нерухомого майна та транспортних засобів. А також сума вкладених у звітному році суб’єктом деклрування коштів на рахунки у банках, номінальна вартість придбаних ним у звітному році цінних паперів, розмір внесених ним у звітному році внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, витрати суб’єкта декларування та членів його сім’ї на утримання нерухомого майна та транспортних засобів, інші витрати суб’єкта декларування зазначається у разі, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

Начальник Куп’янського міськрайонного управління юстиції С.В.Векслер.