22.11.2014

Навчально-консультаційний пункт інформує:

Навчально-консультаційний пункт інформує:

 

Дії населення при попереджувальному сигналі «Увага всім!»

У зв’язку із ускладненням соціально-політичної ситуації в державі, з метою підвищення рівня захисту цивільного населення області від непередбачуваних надзвичайних ситуацій та попередження можливих людських втрат, необхідно відповідним органам влади і цивільного захисту організувувати навчання населення щодо поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.
Успішний захист від наслідків надзвичайних ситуацій можливий при своєчасному отриманні або доведенні до населення сигналів оповіщення цивільного захисту.
У цих випадках обстановка може виявитися самою різноманітною, а часом і дуже складною. Від кожного громадянина вимагатиметься висока дисциплінованість і організованість, вправні, чіткі дії і нерідко прийняття самостійних рішень. За короткий час необхідно буде підготувати до захисту себе, свою сім’ю і житло, прийняти участь у підготовці підприємства (організації), на якій працюєш, і населеного пункту, у якому живеш.
Усі громадяни зобов’язані брати найактивнішу участь у виконанні заходів, які будуть провадитися у цей період органами цивільного захисту: у забезпеченні своєчасного отримання сигналів, команд, розпоряджень органів влади і цивільного захисту.
У кінці 1988 року був переглянутий і змінений порядок оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях.
Як можна у випадку небезпеки швидко оповістити людей, де б вони не знаходились?
Було вирішено використовувати сирени. Тому тепер завивання, преривчасті гудки під-приємств, транспортних засобів означають новий попереджувальний сигнал оповіщення цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!» (а не «Повітряна тривога!»).
Почувши його, не губіться. Негайно ввімкніть на роботі, удома радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі для прослуховування екстреного повідомлення місцевих органів влади або територіальних органів управління ЦЗ.
Щоб проінформувати про загрожуючу небезпеку тих, у кого немає радіо і телевізора, а також тих, хто працює у полі, у лісі, на будівництвах і в інших віддалених місцях, використовують телефон, пересувні гучномовні установки, посильних на транспортних засобах.
Основний засіб оповіщення населення — передача повідомлення по радіо і телебаченню.
На кожний випадок надзвичайних умов місцеві органи ЦЗ готують приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, коректуються, інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.ін.).
Вислухавши це повідомлення управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (району, міста), кожний повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.
Якщо сигнал застав Вас: удома — необхідно негайно вимкнути нагрівальні прилади, газ, загасити вогонь у печі, одягти дітей, взяти засоби індивідуального захисту, аптечку індивідуальну, документи, необхідні речі. запас продуктів і води, вимкнути освітлення і швидше йти у сховище (укриття); при можливості, попередьте сусідів;
на роботі — вжити заходів по безаварійній зупинці виробництва (відповідно до інструкції) і йти в укриття;
на вулиці – швидко укритися у найближчому сховищі, укритті;
у громадському місці – без паніки діяти за вказівками адміністрації; в автобусі, тролейбусі, трамваї — дочекатися зупинки і зайняти найближче укриття.

Завідувач НКП м.Куп’янськ А.Мєтєльов.

Стережиться електричного струму.

Електричний струм – це спрямоване переміщення електричних зарядів усередині провідної речовини (усередині металів, рідких провідників і т. д.).
Електричний струм, проходячи через тіло людини, обумовлює перетворення електричної енергії в інші види і спричиняє термічну, електролітичну та біологічну дії.
Термічна дія полягає в тому, що струм, проходячи через тіло людини, нагріває його, як і будь-який провідник, через який він проходить. Для використання цієї властивості електричного струму працюють електронагрівальні прилади.
Таким чином, проходячи через органи людського тіла, електричний струм може викликати їхні опіки, обвуглювання тканин і всього тіла.
Електролітична дія полягає в тому, що електричний струм має властивість розщеплювати кислотні, лужні й інші провідні рідкі розчини на складові частини.
Проходячи через тіло людини, що, як відомо, складається на 70 % із води (протоплазма клітин, кров і т. д.), він справляє подібну електролітичну дію, розщеплюючи протоплазму і кров. У результаті клітини втрачають спроможність до нормального існування, обміну речовин і т. д.
Біологічна дія електричного струму полягає в тому, що при його проходженні відбувається подразнення і збудження живих тканин організму і порушення внутрішніх біологічних процесів. У результаті можуть відбуватися мимовільні рухи кінцівок, голови, інших органів; може змінитися ритм биття серця (настає так звана фібриляція, некерована вібрація серця); порушується робота легень.
Механічна дія електричного струму може призводити до розриву тканин внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари з тканинної рідини і крові; до вивихів, переломів. Дія електричного струму може призвести як до травм, так і до летальних наслідків.
Вплив електричного струму на організм людини класифікують за ступенем складності:
1. Електротравми – опіки, електричні знаки (специфічне ураження тканин); металізація шкіри (частина розплавленого металу); електрофтальмія (запалення зовнішніх оболонок очей під дією ультрафіолетових променів електричної дуги); механічні ушкодження (розірвання шкіри, вивихи, переломи і т. д., викликані мимовільним скороченням м’язів).
2. Електричний удар. Розрізняють 4 ступені електричного удару:
1 ступінь – судорожне скорочення м’язів без утрати свідомості;
2 ступінь – судорожне скорочення м’язів з утратою свідомості, але зі збереженням дихання і роботи серця;
3 ступінь – втрата свідомості; порушення дихання або роботи серця;
4 ступінь – клінічна смерть.
Варто пам’ятати, що однією з особливостей небезпеки електричного струму є те, що частини устаткування, які знаходяться під напругою, найчастіше нерухомі, не мають високої температури, видимого випромінювання і т. д. Тому аналізатори людини не фіксують небезпеку, що насправді існує.
Наслідок враження людини електричним струмом залежить від багатьох факторів: опору тіла, тривалості протікання струму, шляху струму, роду і частоти струму, напруги.
З погляду безпеки розрізняють три ступені впливу струму:
а) граничний відчутний струм – це мінімальний струм, що викликає чуттєві, контактні подразнення відповідних аналізаторів шкіри. Величина змінного відчутного струму дорівнює 0,5–1,5 мА, постійного – 5–7 мА. Як бачимо, постійний суттєвий граничний струм на порядок більший змінного;
б) граничний струм (невідпускний) – це мінімальний струм, що викликає судорожне скорочення м’язів. Величина змінного невідпускного струму – 6–10 мА; постійного – 50–80 мА. Знову простежується та закономірність, що постійний струм на порядок більший змінного, тобто нервова система більш чутлива до змінного струму;
в) граничний фібриляційний струм – це струм, при якому починається фібриляція серця. Величина змінного фібриляційного струму – 80–100 мА; постійного – 300 мА. Виходячи з цього, правилами безпеки встановлено, що електричний струм силою 0,1 А (100 мА) – смертельний. При цьому струм не поділяють на постійний або змінний. Для жінок зазначені граничні значення струму в 1,5 раза нижче.
Основним опором тіла людини є верхній роговий покрив шкіри – епідерміс. Його товщина коливається від 0,05 до 0,2 мм. При знятому епідермісі опір тіла не перевищує 1 000 Ом, при сухій і грубій шкірі – досягає 100 000 Ом. Таким чином, опір тіла людини коливається від 1 000 до 100 000 Ом і залежить від дуже багатьох причин: стану шкіри, щільності контакту, площі контакту, вологості шкіри, часу проходження і розміру струму, частоти струму, стану і настрою людини.
При розслідуванні нещасних випадків і розрахунків береться опір тіла людини, що дорівнює 1 000 Ом.
Практика свідчить, що опір тіла людини зменшується при тривалому протіканні через нього електричного струму. Навіть якщо струм не справляє небезпечної вражаючої дії, організм починає виділяти більше поту, шкіра зволожується і втрачає опір. Це призводить до збільшення струму, який може досягти одного з небезпечних граничних значень.

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є такі:

1. Застосування малих напруг і електричний поділ мереж. Для забезпечення безпеки електроспоживачів варто застосовувати напругу до 42 В, приміщеннях із підвищеною небезпекою – 36 В, в особливо небезпечних – 12 В. Як правило, при використанні електроустаткування з такою напругою враховується те, що одяг, взуття мають певний опір, немає щільного (зварного, болтового) контакту з землею і т. д.; в аварійних ситуаціях струм через тіло людини не досягає невідпускаючого порогу.
Необхідно пам’ятати, що для одержання малої напруги необхідно використовувати автономні джерела (акумулятори, спеціальні мотор-генератори і т. д.). Можна використовувати і перетворювачі напруги, але при цьому пам’ятати про обов’язкову умову: мережа малої напруги повинна бути електрично ізольована, відділена від мережі високої напруги.
У зв’язку з цим категорично заборонено використовувати в якості джерела малої напруги автотрансформатор, тому що в ньому обидві обмотки електрично пов’язані.
2. Контроль ізоляції. При порушенні ізоляції мереж і устаткування корпусу, конструкції, на яких вони змонтовані, труби, в яких прокладені проводи, можуть виявитися під небезпечною напругою. Тому контроль ізоляції є необхідною мірою, що попереджує небезпеку ураження електричним струмом.
В установках до 1 000 В опір ізоляції повинен бути не нижче 0,5 м Ом.
3. Захисне заземлення – це навмисне з’єднання із заземленим пристроєм металевих частин електроустаткування, що нормально не знаходяться під напругою, але можуть виявитися такими у випадку ушкодження ізоляції.
Металеві частини устаткування – це корпуси, кожухи, постійні огородження, арматура і т. д.
Зміст заземлення полягає в тому, щоб знизити напругу доторкання при ушкодженні ізоляції до безпечної для людини величини.
4. Захисне відключення – це система захисту, що забезпечує безпеку шляхом автоматичного відключення (протягом не більш 0,2 сек.) електроустановки у випадках замикання струмоведучої частини на землю, зниження опору ізоляції, несправності заземлення і т. д.
При замиканні струмоведучої частини на корпус, кожух, огородження і т. д. спрацьовує спеціальне реле захисту, яке відключає електричну установку від мережі.
5. Захист від випадкового дотику до струмоведучих частин досягається шляхом використання огороджень і відповідних кон-струкцій електроустановок; блокувань; розташування струмопровідних частин на недоступній висоті (наприклад лінії електро-передач); застосування подвійної ізоляції.
Під подвійною ізоляцією розуміють застосування, крім основної ізоляції струмопровідних частин, ще одного прошарку, що ізолює людину від металевих неструмопровідних частин, які можуть випадково виявитися під напругою. Часто це використовують при виготовленні електроінструмента, корпус якого покриває пластмаса: пластмасова ізоляція проводів обмотки електричного двигуна – перша ізоляція, пластмаса, що покриває корпус електродвигуна – друга ізоляція.
6. Вирівнювання потенціалів для того, щоб зняти існування і необхідність вирівнювання потенціалів, познайомимося з таким поняттям, як “крокова напруга”, уточнимо поняття “напруга дотику”.
При з’єднанні струмопровідної частини із землею (пробій ізоляції, падіння проводу ЛЕП на землю) точка входу струму в землю буде мати найвищий потенціал, який має і струмопровідна частина. У міру віддалення від цієї точки у будь-яку сторону потенціал землі буде зменшуватися за експоненціальним законом. На відстані від точки замикання, що дорівнює 20 м, потенціал землі стає рівним нулю.
Людина, що потрапила в зону замикання і виходить із неї в будь-яку сторону кроками, потрапляє в ситуацію, коли одна нога знаходиться в одній точці землі, а інша – у другій. Потенціал першої точки більший, ніж потенціал другої. Отже, на відстані кроку людини буде існувати різниця потенціалів. Ця напруга називається “кроковою”.
Різниця потенціалів між двома точками землі в зоні замикання на землю на відстані кроку (0,8 м) по радіусу до точки за-микання називається кроковою напругою.
Різниця потенціалів між точкою замикання на землю і точкою землі, у якій знаходиться людина при торканні точки замикання, називається напругою дотику.
Про існування крокової напруги і напруги дотику потрібно знати і пам’ятати для того, щоб правильно виходити із зони замикання на землю, якщо потратив у неї (виходити “гусячим” кроком).
Заходи та засоби захисту людини від дії електричного струму
Правила електробезпеки визначають два види заходів, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках:
1) організаційні заходи;
2) технічні заходи і засоби захисту.
До організаційних заходів належать:
а) вимоги до електротехнічного персоналу:
– вік персоналу для самостійної роботи повинен бути не менше 18 років;
– персонал повинен бути здоровий, не мати хвороб і каліцтв, що перешкоджають роботі в електроустановках (медичні установи мають перелік хвороб, при яких не можна працювати в електроустановках);
– персонал повинен бути навчений, мати кваліфікаційну групу, що свідчить про рівень знань у галузі правил експлуатації електроустаткування і техніки безпеки;
б) усі роботи в електроустановках виконуються, як правило, за нарядом, і тільки для оперативно-чергового персоналу припускається виконання робіт з усного розпорядження із записом в оперативному журналі.
До технічних заходів належать:
– відключення місця роботи, тобто струмопровідних частин або устаткування, на яких будуть виконуватися ремонтні роботи або роботи з налагодження;
– встановлення попереджувальних, забороняючих плакатів і огороджень місця роботи;
– перевірка відсутності напруги;
– накладення переносних захисних заземлень на відключені струмопровідні частини з усіх боків, звідки може надходити напруга.

МВН НКП м.Куп’янськ А.Кащей.

Осіння депресія? Боремося разом!

Бруд і сльота, похмуре небо і постійні дощі, що змушують нас відкривати парасольки і носити непромокальну взуття, змушують нас занурюватися в роздуми і сумувати за ще так недавно пішов лету. Піддаючись настрою мінливого сезону, багато хто з нас під тиском погоди починають відчувати справжнісіньку осінню депресію.
Осіння депресія: її причини
На самій-то справі, причин осінньої депресії у нас чимало: це і зменшення світлового дня (ми встаємо затемна і повертаємося після роботи знову в темряву), похолодання як на вулиці, так і в наших будинках (скажіть спасибі центральному опаленню!), і безперервний дощ і вітер, і необхідність одягатися тепліше (плакали всі наші красиві літні сукні! Нічого, відкладемо їх до наступного сезону).
У такі дні, як не дивно, виникає все більша ностальгія за минулим теплим літнім дням, а зміна тривалості світлового дня сприяє зниженню імунітету, створюючи у нас справжню апатію. Звичайно, ми не можемо змусити Сонце світити довше, але цілком можемо відрегулювати свій день так, щоб не дати осінньої депресії захопити нас повністю.
Як перемогти депресію?

1. Вставайте раніше
Використовуйте світловий день по максимуму! Вставайте з першими променями сонця, заряджаючись ранкової енергією на весь день. Працюючи в офісі, робіть самі важливі і відповідальні справи в першій половині дня, поки за вікном ще світло. Як тільки на вулиці стемніє, концентрація уваги буде знижуватися, що може позначитися на результаті Вашої роботи НЕ найкращим чином. А навіщо нам зайві помилки в роботі?

2. Добре висипайтеся
Намагайтеся лягати раніше, щоб встати з першими променями сонця .
Найкорисніший сон – той, який починається до 12 години ночі. Не можете заснути? Прийміть теплу ванну і випийте стакан теплого молока з медом.

3. Використовуйте природні стимулятори
Не виходить боротися з наступаючою депресією? Вживайте природні стимулятори: китайський лимонник, настоянку елеутерококу, трав’яні чаї, відвар шипшини. Також допоможе підвищити настрій і гіркий шоколад, а чай з імбиром стане справжнім помічником по підвищенню імунітету!

4. Вживайте вітаміни
Не забувайте про корисні продукти, де містяться необхідні нам вітаміни. Вірними помічниками в цьому нам стануть фрукти і овочі, що містять вітамін В, С, Е. Необхідна добова доза вітамінів міститься аж в 400 грамах овочів і фруктів, тому не скупіться і приділіть цього питання достатню кількість часу! Адже овочі і фрукти – це не тільки смачно, але і корисно!

5. Чи не забувайте про активність
Осінь уповільнює не тільки природні процеси, готуючи все живе до зими, а й наші організми, провокуючи апатію. Протистояти цьому дуже просто – частіше бувайте на свіжому повітрі, катайтеся на велосипеді, гуляйте вечорами, насолоджуйтеся! Набридли дощі? Запишіться в басейн, відвідайте, нарешті, фітнес-клуб або займіться вивченням мови. Адже ви так давно хотіли, але ніяк не могли почати, адже правда?

6. Спілкуйтеся з близькими
Осінь – не найкращий час для того, щоб бути на самоті. Довгі холодні вечори можуть ввести в депресію кого завгодно! Зателефонуйте старим друзям, відвідати родичів, сходіть в кіно або ресторан, обміняйтеся останніми новинами і смійтеся, смійтеся! Сміх потужний спосіб позбавлення не тільки від смутку, а й від деяких хвороб (Так-так, так стверджують європейські доктора!).

7. Закохаєтесь!
Неважливо в кого: в нового сусіда, красиву машину або сусідську собаку. Ви перебуваєте в шлюбі? Тоді освіжіть свої почуття, частіше цілуйтеся і обіймайтеся!
Радійте, надихайтеся, посміхайтеся, і депресії у вашій житті більше не буде місця!

МВН НКП м.Куп’янськ О.Ковшар.