12.12.2014

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

банер-миндох

 

 

 

 

16 грудня — останній день подання заяви для переходу на сплату єдиного податку

«Платники інших податків і зборів, які планують з І кварталу 2015 року перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, повинні подати відповідну заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто, останнім днем подання заяви таким платником є 16 грудня 2014 року», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені для відповідних груп платників єдиного податку.
Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регламентується ст. 298 Податкового кодексу України.

Про реалізацію прав людини — у фіскальній службі

Одним з основних принципів діяльності органів ДФС є забезпечення додержання та можливості реалізації прав і свобод громадян, а також гарантування законності та правопорядку в системі оподаткування.
Конституційна вимога додержання законів є обов’язковою для всіх і є основою державної дисципліни, необхідним елементом трудових, службових правовідносин.
Ефективно функціонувати і виконувати завдання зі справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску, митних платежів органи ДФС можуть тільки за умови, що вся їх діяльність здійснюється в умовах законності, тобто методами і способами, передбаченими законом.
З метою реалізації та охорони прав людини і суспільства держава здійснює правоохоронну діяльність, створюючи для цього спеціально уповноважені правоохоронні органи, у тому числі органи податкової міліції в складі ДФС. Предметом правоохоронної діяльності Державної фіскальної служби України є зміцнення законності, правопорядку та фінансово-бюджетної дисципліни при реалізації податкової та митної політики держави.
Система оподаткування в Україні забезпечує достатній обсяг надходжень податків для бюджетів усіх рівнів, ефективне фінансування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій платників, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство. Особливе місце у виконанні таких завдань належить у першу чергу органам ДФС, які забезпечують фінансовий інтерес держави у сфері сплати податків, зборів, єдиного внеску та митних платежів шляхом здійснення контролю за дотриманням податкового та митного законодавства, боротьби з податковими та митними правопорушеннями та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили правопорушення в системі оподаткування.
Основним правовим актом, що регламентує систему оподаткування в Україні, є Конституція України. Стаття 67 Конституції України серед інших обов’язків громадян України називає також сплату податків і зборів у порядку та розмірах, встановлених законом.

На роялті єдиний соціальний внесок не нараховується

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на роялті не нараховується.
Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170.
Відповідно до п. 9 розділу I та п. 14 розділу II цього Переліку винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та(або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві, та доходи за акціями та інші доходи від участі працівників підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), не є базою нарахування єдиного соціального внеску.
Слід нагадати, що роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші засоби на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Змінено порядок зняття з обліку підприємців

Наказом ФУ від 14.11.2014 р. № 1127 затверджено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, які уточнюють та доповнюють процедуру зняття з податкового обліку приватних підприємців, що припинили діяльність.
Як і раніше, підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, а також відомості відповідної реєстраційної картки. Оновлений Порядок передбачає, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа-платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності, а контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи-платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.
Водночас фізична особа зобов’язана в установлені строки подати відповідному контролюючому органу податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

Сплата ЄСВ для «єдинників» є поквартальною

Згідно із положеннями Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування. Такі платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Фізичні особи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, також можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу у розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. Разом з цим, суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
«Суму єдиного внеску «спрощенці» обчислюють для себе самостійно, але ця сума не може бути меншою мінімального страхового внеску на місяць», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.

Затверджено перелік товарів благодійної допомоги, які не оподатковуються ПДФО

КМУ 26 листопада цього року за №653 прийняв Постанову „Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб».
Згідно з документом даний перелік включає потреби для відновлення втраченого майна. Зокрема, мова йде про закупівлю товарів і послуг, необхідних для відбудови пошкодженого чи знищеного житла, господарських будівель і споруд. Крім цього, передбачається забезпечення житлом та житлово-комунальними послугами, речами індивідуального користування (взуття, одяг, білизна тощо), побутовою технікою, транспортними засобами, продуктами харчування, здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня, надання юридичної допомоги особам для відновлення та захисту їх прав у зв’язку з виникненням обставин, що зумовили надання благодійної допомоги.

Для «спрощенців» немає обмежень щодо кількості видів діяльності

«На підставі поданої фізичною особою-підприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Положеннями Податкового кодексу не передбачено обмежень для підприємців першої та другої груп щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.
Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу України реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
Згідно з п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 цього ж Кодексу у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, що затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема, відомості про обрані фізичною особою-підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності.

Плата за землю: типові порушення податкового законодавства

Органи ДФС згідно з ст. 75 Податкового кодексу України мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Порядок проведення документальних перевірок, підстави та особливості проведення регламентуються статтями 77-80 Кодексу.
Платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування та ставки по платі за землю встановлені розділом XIII Податкового кодексу України.
Найпоширенішим порушенням при визначенні суб’єктами господарювання плати за землю є неправомірне застосування пільг.
Так, відповідно до п.п.282.1.10 п.282.1 ст.282 Податкового кодексу України від сплати податку звільняються платники фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. При цьому, в більшості випадків сільськогосподарські товаровиробники застосовують пільгу до всіх земельних ділянок, які перебувають у них у власності та користуванні, в тому числі і тих, які не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.
«Не завжди дотримується норма щодо особливості застосування пільгового оподаткування передбачена п.284.3 ст.284 Податкового кодексу України, зокрема, якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Основною метою висвітлення даних типових порушень є намагання допомогти платникам чітко дотримуватися вимог Податкового кодексу України, недопущення випадків заниження належних до сплати сум податків та запобігання додаткових фінансових витрат платників у вигляді фінансових санкцій.

Коли «спрощенці» звільняються від сплати ЄСВ

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування підприємцями за найманих працівників, у тому числі інвалідів або пенсіонерів за віком, здійснюється на загальних підставах згідно з чинним законодавством.
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, а також члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
Разом з цим, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами, звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе незалежно від використання ними праці найманих осіб.
«Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.

Нерухомість здано в оренду: хто платить податок на доходи

Якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є платник податку — орендодавець. Така вимога визначена пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу.
Також орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.
Дохід від здавання в оренду власного нерухомого майна підлягає оподаткуванню за ставками 15 (17)%, визначеними в ст. 167 Податкового кодексу.
Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм визначено ст. 170 Податкового кодексу України.

Книга обліку доходів для «спрощенців»: особливості ведення

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. Нумерація сторінок повинна розпочинатись з першої сторінки, на якій будуть здійснюватись записи по господарських операціях платника податку. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат), запис про це завіряється підписом платника податку та печаткою органу доходів і зборів, де зареєстрований такий платник.
«Якщо сторінки в книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) закінчилися, то платник податку має завести нову книгу обліку доходів (книгу обліку доходів і витрат), при цьому дата першого запису в ній повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, зробленим у книзі, яка велась раніше», — зазначає начальник Куп`янської ОДПІ Олена Кухтіна.
Порядок ведення книги обліку доходів платниками єдиного податку першої і другої груп та платниками єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. № 1637.

Вам відмовили у видачі податкової накладної?

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення чи порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника. Ця заява є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення чи порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.
Також до заяви потрібно додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
Відповідна норма визначена п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

П’ять робочих днів — для розгляду договору «Про визнання електронних документів»

Термін розгляду договору «Про визнання електронних документів» з боку органів ДФС — до 5 робочих днів.
Нагадуємо, що квитанції мають розширення «.rpl» та відкриваються за допомогою ключа електронної печатки, а у разі її відсутності, підписом фізичної особи — підприємця (для фізичної особи — підприємця). Інші файли, що мають розширення «.xml», не потребують розшифрування. Електронні звіти можна відправляти лише після отримання квитанції про успішне підписання договору з боку органів ДФС.
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно — довідковому ресурсі (веб — портал ДФС України, вкладинка «Інформаційно — довідковий ресурс», дане роз’яснення у категорії 401.02).

Рівень сплати ПДВ виробниками лікеро-горілчаної продукції зріс на 9,4 відсотка

З початку поточного року виробниками лікеро-горілчаної продукції в Україні до державного бюджету (станом на 01.12.2014) сплачено понад 7,3 млрд. грн. податків і зборів (обов’язкових платежів), що перевищує минулорічні показники (5,9 млрд. грн.) на 1,4 млрд. грн.
У тому числі за 11 місяців 2014 року:
- сплачено 4,7 млрд. грн. акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції, що більше аналогічних показників минулого року (3,5 млрд. грн.) на 1,2 млрд. грн.
- збір податку на додану вартість склав понад 1 млрд. грн., що на 87,5 млн. гривень більше суми збору ПДВ, яку сплатили такі підприємства за 11 місяців минулого року (926,8 млн. грн.).

Увага! Зміни для користувачів РРО

Згідно з Законом України від 06.07.95 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з 01.01.2015 року набуває чинності наступна вимога:
«Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані».
Як зазначили в управлінні податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у Харківській області, це означає, що всі електронні контрольно-касові апарати (ЕККА) повинні відправляти копії кожного фіскального чека та кожний Z-звіт. На виконання вимог, що набирають чинності 01.01.15, виробниками РРО вносяться відповідні технічні зміни.

Працівники податкової міліції Харківщини знайшли вибухові частини від «Градів» та «Ураганів» нелегально ввезених із зони АТО

Таку страшну знахідку оперативники зробили на виявленому нелегальному пункті прийому металобрухту.
Про це повідомляє начальник оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергій Мережко.
Зловмисники зберігали небезпечний металобрухт в одній із промислових зон міста. «Вибуховий вантаж» оперативники виявили у «Камазі», який злочинці залишили, переховуючись від міліції.
Крім цього, в складських приміщеннях співробітники оперативного управління виявили пошкоджені автомобільні кузови, які «ділки» підготували для утилізації. На одному з цих авто залишилися номери Луганської області та сліди від стрільби.
«Наразі встановлюється чи не несе небезпеку людському життю виявлений вантаж, — зазначає Сергій Мережко, — проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження власників прийомного пункту для їх притягнення до відповідальності».
За попередніми підрахунками у небезпечному вантажі, який орієнтовно прибув до Харкова з зони АТО, налічується приблизно 4 тони металобрухту, серед якого фахівці виявили 10 снарядів (близько 700 кг у тротиловому еквіваленті).
Зараз слідче управління ГУ Міндоходів у Харківській області вирішує питання щодо внесення даного правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування за фактом злочину, передбаченого ст. 213 Кримінального Кодексу України.

Щодо набрання чинності Наказу Міністерства фінансів від 30.10.2014 № 1089 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції»

Сьогодні 5 грудня в «Офіційному віснику України» № 95 опубліковано Наказ Міністерства фінансів від 30.10.14 №1089 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції».
Згідно з документом, волонтер АТО це — фізична особа-благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції (далі — Реєстр).
Реєстр волонтерів АТО — база даних, яка містить інформацію про волонтерів АТО. Реєстр ведеться Державною фіскальною службою України, і певні відомості з нього будуть доступні на на офіційному веб-сайті ДФС України (www.sfs.gov.ua).
Для включення до Реєстру фізособа-благодійник подає до органу ДФС заяву та інші необхідні документи (особисто, поштою або через представника). У заяві вказується категорія (категорії) фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога. Також вказується дата початку здійснення діяльності в якості волонтера АТО (не раніше 21 листопада 2013).
У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДФС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити особу до Реєстру.
Якщо в даних волонтера АТО відбулися зміни, він зобов’язаний протягом 30 календарних днів після виникнення змін подати до органу ДФС відповідну заяву з позначкою «Зміни» в такому ж порядку, як і при включенні до Реєстру.
Виключення волонтера АТО з Реєстру здійснюється також на підставі заяви.
Ознайомитись з повним текстом документа можна на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1471-14

Спроба нелегально ввезти приціли та тепловізори з Росії виявилась невдалою завдяки харківським митникам

Такий собі «арсенал» військової техніки виявили сьогодні вночі в залізничному пункті пропуску «Харків-пасажирський» працівники Харківської митниці Міндоходів спільно з прикордонниками.
При проведенні митно-прикордонного контролю поїзду №73 «Москва-Кривий Ріг» було проведено усне та письмове декларування пасажирів та провідників. Ніхто з них не заявив, що везе предмети заборонені або обмежені до пропуску через митний кордон.
Однак, під час огляду одного з вагонів в міжстельовому просторі фахівці митниці виявили приховані від митного контролю 2 тепловізори, 2 оптичних приціли та направлений мікрофон.
Оптична техніка вилучена. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 Митного кодексу.

На Харківщині фахівці податкової міліції вилучили підакцизної продукції на 19 млн. грн.

Більше половини цієї суми склала вартість тютюнових виробів (10,1 млн. грн.). Окрім того, з нелегального обігу вилучалися спирт, алкогольні напої та паливно-мастильні матеріали.
Такий результат роботи оперативних підрозділів Міндоходів Харківщини за 11 місяців поточного року.
Зокрема, лише у листопаді було вилучено підакцизної продукції на 1,9 млн. грн.
Однак, протягом останнього місяця осені ділки найактивніше намагалися реалізовувати нелегальний спирт та алкогольні напої.
В ГУ Міндоходів у Харківській області зазначають, що здійснення заходів направлених на боротьбу з «чорним» ринком підакцизних товарів, в першу чергу, сприяє підтримці легальних виробників та реалізаторів, а також забезпечує збільшення надходжень до бюджету.

Послуги, які надаються ІДД ДФС

Інформаційно-довідковий департамент ДФС надає інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифікації ключів.
Крім того, Інформаційно-довідковий департамент ДФС надає послуги з оперативного інформування про зміни в нормативно-правових актах України, що відносяться до компетенції ДФС.
Відповіді надаються за вибором платників податків: по телефону, факсом, електронною поштою.

Рівень сплати ПДВ виробниками лікеро-горілчаної продукції зріс на 9,4 відсотка

З початку поточного року виробниками лікеро-горілчаної продукції в Україні до державного бюджету (станом на 01.12.2014) сплачено понад 7,3 млрд. грн. податків і зборів (обов’язкових платежів), що перевищує минулорічні показники (5,9 млрд. грн.) на 1,4 млрд. грн.
У тому числі за 11 місяців 2014 року:
- сплачено 4,7 млрд. грн. акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції, що більше показників аналогічного періоду минулого року (3,5 млрд. грн.) на 1,2 млрд. грн.
- збір податку на додану вартість склав понад 1 млрд. грн., що на 87,5 млн. гривень більше суми збору ПДВ, яку сплатили такі підприємства за 11 місяців минулого року (926,8 млн. грн.).

Ігор Білоус: Бюджет-2015 формуватиметься на новій податковій базі

«Ми активно працюємо з новим складом Кабінету Міністрів України та Міністерством фінансів над формуванням Державного бюджету на 2015 рік. Він базуватиметься на нових законах та реформах, які пропонуватимемо Уряду. Плануємо, що вже наступного тижня пакет відповідних законопроектів буде подано у Верховну Раду України», — заявив Голова ДФС України Ігор Білоус сьогодні, 5 грудня, під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України.
Голова служби висловив сподівання, що парламент також ухвалить і закон про податковий компроміс, на який дуже очікує бізнес. Це дозволить ще до кінця поточного року залучити в бюджет значну суму коштів.
Водночас, підкреслив голова відомства, фіскальна служба на сьогодні не лише активно працює над впровадженням урядових законодавчих змін, які фактично й розпочнуть реформи в економіці нашої держави, але й розробкою реформ, необхідних безпосередньо для фіскальної служби.
«Ми окреслили для себе чотири вектори. Перший — активна співучасть у законотворчій роботі, другий — розвиток інформаційних технологій, тобто збільшення кількості електронних сервісів з покращенням обслуговування платників. Третій вектор — реструктуризація фіскальної служби, яка в перспективі призведе до значної оптимізації кадрового потенціалу та збільшення ефективності роботи служби в цілому. І четвертий, який ми опрацьовуємо разом із суддями, — юридичний. Він передбачатиме зміну процедури адміністративного оскарження, податкові суди тощо», — зазначив Ігор Білоус.

З початку року за допомогою «Пульсу» свої проблеми вирішили 5,6 тис. платників податків

Протягом січня-листопада поточного року на антикорупційний сервіс ДФС України «Пульс» звернулося 5,6 тис. заявників, що на 7,2 відс. більше відповідного періоду минулого року. З питаннями щодо податкової тематики звернулися майже 4,3 тис. заявників, митною справою цікавилося 1,3 тис. платників.
Нагадаємо, що поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби України, оперативно вирішити суперечливі запитання, які виникають у сфері адміністрування податків та під час здійснення митного контролю можна за телефоном (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.
Також повідомляємо, що з 21.11.2014 у контакт-центрі ДФС впроваджено телефонну лінію (044) 451-16-00, на яку суб’єкти господарювання та громадяни можуть надати інформацію про осіб щодо яких проводиться перевірка відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади». Крім того, для надання такої інформації суб’єкти господарювання та громадяни можуть звернутися на електронну адресу dopomoga@minrd.gov.ua.

 

Завідувач інформаційно-комунікаційного сектору Куп`янської ОДПІ
Олена Ляшенко.