07.03.2015

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

Куп’янська ОДПІ повідомляє:

банер-миндох

 

 

 

 

Не забудьте про сплату податків 

2-го березня!

Нагадуємо: 2 березня — останній день сплати:
* авансового внеску з податку на прибуток за лютий 2015 року;
* ПДВ за січень 2015 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
* податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2015 року;
* військового збору за січень 2015 року;
* єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за січень 2015 року;
* акцизного податку за січень 2015 року;
* плати за землю за січень 2015 року;
* збору у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за січень 2015 року.

Триває кампанія декларування

Платники податку, які згідно з розділом ІV Податкового кодексу України зобов’язані подавати декларацію про майновий стан і доходи, подають її до 1 травня 2015 року.
У 2015 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2014 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.
Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податку.

Що таке податковий компроміс?

Податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ.
Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту).

ДФС про податковий компроміс

Одна із процедур податкового компромісу — це добровільне декларування платником податків занижених податкових зобов’язань із податку на додану вартість у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 2014 року.
Податкові зобов’язання згідно із процедурою податкового компромісу сплачуються платником податків до бюджету в розмірі 5% від суми заниження податкового зобов’язання. Водночас штрафні санкції до платника податків не застосовуються, а пеня не нараховується.
«До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків подає уточнюючий розрахунок за діючою формою разом із Заявою про компроміс (у довільній формі) та Переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації (у довільній формі)», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Для автоматизації процесів приймання й обробки зазначених документів усі документи подаються та приймаються на паперових носіях.
Початок застосування процедури податкового компромісу — із 17.01.2015 р. і може тривати протягом 90 днів. Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше ніж 70 календарних днів із дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку або відповідної заяви про застосування податкового компромісу.
Контролюючий орган протягом 10 робочих днів із дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, Заяви про компроміс та Переліку (опису), приймає рішення про необхідність або відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки.
Ці та інші роз’яснення ДФС України надала у своєму листі від 02.02.2015 р. № 3217/7/99-99-15-01-04-17.

Нові роз’яснення податківців щодо роботи ЄРПН і пов’язаного з ним програмного забезпечення

ДФС роз`яснено запитання щодо функціонування Єдиного реєстру податкових накладних (далі — ЄРПН) і пов’язаного з ним програмного забезпечення. Із роз’яснень податківців ми виділили такі ключові моменти:
По-перше, для формування податкових накладних платники податків самостійно обирають відповідне програмне забезпечення. Сюди належать і безоплатні сервіси «Системи формування та подання звітності до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді», «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»". Зазначені програми є на сайті ДФС у розділі «Електронна звітність».
По-друге, податківці розробили новий електронний сервіс для платників податків, який дає їм змогу безоплатно за запитом до ДФС отримувати відомості з ЄРПН про податкові накладні та/або розрахунки коригування.
По-третє, покупці можуть отримувати з ЄРПН копії податкових накладних/розрахунків коригування, що зареєстровані їх контрагентами. Для цього покупець надсилає до ЄРПН запит в електронному вигляді, за яким одержує повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Податкова накладна, отримана з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від постачальника.
По-четверте, реєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН можна й після спливу 15-денного строку. Додамо, що за умови невчасної реєстрації податкових накладних слід пам’ятати про штрафи згідно із п. 1201.1 ПКУ.

Підприємці мають шанс зберегти страховий стаж

Завдяки податковій реформі з’явилася новація у фінансовому правовому полі, яка надає право підприємцям самостійно визначити базу оподаткування ЄСВ для місяців, у яких вони не мали чистого доходу задля збереження страхового стажу. Тобто в будь-якому бездоходному місяці можна на власний розсуд або залишити базу нульовою й не сплачувати ЄСВ, або визначити ту її величину, з якої бажаєте сплатити ЄСВ, щоб включити цей період у пенсійний стаж.
Власне, у другому випадку самостійно визначена база не має бути меншою за мінімальну зарплату (до грудня 2015 року — 1218 грн, із 1 грудня — 1378 грн) і не може перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (до грудня 2015 року — 20706 грн, із 1 грудня — 23426 грн).
Це право на визначення підприємець реалізує під час подання річного звіту за формою № Д5. Стосується ця законодавча норма періодів, що починаються із 1 січня 2015 року. Тобто під час подання звіту за 2014 рік вона не працює. До речі, описане нововведення поширюється не лише на підприємців-загальносистемників, а й на самозайнятих осіб (нотаріусів, адвокатів, артистів, художників, літераторів тощо).
Нагадаємо: відповідно до п. 178.4 ст. 178 р. IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.
Згідно із пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, платники податку на доходи фізичних осіб подають податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених р. IV ПКУ.
Отже, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року до 1 травня року, що настає за звітним.

Як змінилися ставки ПДФО на заробітну плату найманих працівників у 2015 році?

Згідно із п. 167.1 ст. 167 ПКУ, ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (12180 грн у 2015 році), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
«У разі якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Протягом усього поточного року ставка ПДФО в розмірі 15% застосовуватиметься до бази оподаткування, що не перевищує 12180 грн (1218 x 10) у розрахунку на місяць. Ставка ПДФО в розмірі 20% застосовуватиметься до бази оподаткування, що перевищує 12180 грн у розрахунку на місяць.

Громадянам запропоновано контролювати відображення сум акцизного податку у фіскальних чеках

Новий акцизний податок із роздрібної реалізації підакцизних товарів, що із нового року надходить до місцевих скарбниць, фактично сплачують громадяни. Таким чином, кожен клієнт торговельних закладів і пунктів продажу має право контролювати, чи відображається 5% від сплаченої ним суми за придбаний алкоголь, тютюн, бензин або інші підакцизні товари у виданому фіскальному чеку.
«Сплатити суму акцизного податку із роздрібного продажу підакцизних товарів за січень 2015 року суб’єкт підприємництва повинен не пізніше 2 березня 2015 року до місцевого бюджету адміністративно-територіальних одиниць, де розташовані пункти продажу підакцизних товарів», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.

Які операції оподатковуються акцизним податком?

Відповідно до ст. 213 р. VI Податкового кодексу України об’єктами оподаткування акцизним податком є:
* операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
* операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу;
* операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;
* операції з реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;
* операції з реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законодавством, відповідно до п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу України;
* обсяги й вартість витрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат із урахуванням п. 214.6 ст. 214 Податкового кодексу України;
* операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
* операції з оптового постачання електричної енергії;
* операції з переобладнання ввезеного на митну територію країни транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль.

Введено у дію додатковий імпортний збір

КМУ розпорядженням від 16.02.2015 р. № 119-р повідомив про завершення консультацій із міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного балансу України. Розпорядження набрало чинності 25.02.2015 р. (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 35 від 25.02.2015 р.).
Отже, із 25.02.2015 р. в Україні запроваджено додатковий імпортний збір у розмірі 5-10%. Його передбачається справляти за такими ставками:
* 10% для товарів, що класифікуються в товарних групах 1-24 згідно із УКТЗЕД;
* 5% для товарів, що класифікуються в товарних групах 25-97 згідно із УКТЗЕД;
* 10% для товарів, що підлягають обкладанню ввізним митом відповідно до ст. 374 Митного кодексу України.

Скористалися репродуктивною медициною — отримайте податкову знижку

«До податкової інспекції можуть завітати громадяни, які мають на меті повернути собі у вигляді податкової знижки частину коштів, пов’язаних із певними видами витрат», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Наприклад, платник податку — резидент має право включити до податкової знижки оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за 2014 рік, та оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.
Нагадуємо, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (пп. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Відповідно до норм Податкового кодексу України, громадяни, які зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи за наслідками 2014 року, подають таку декларацію до 1 травня 2015 року. Водночас при реалізації платниками податку права на податкову знижку строк подання декларації — до 31 грудня 2015 року (у разі відсутності обов’язку подання такої декларації).

Головне про ПДВ

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.
Згідно із п.п. «а» п. 184.1 ст. 184 розд. V ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом.
Пунктом 184.2 ст. 184 розд. V ПКУ визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у п.п. «а» п. 184.1 цієї статті ПКУ, здійснюється за заявою платника податку.
Таким чином, платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн грн, мають право анулювати реєстрацію платника ПДВ.

Кого звільнено від сплати земельного податку?

Від сплати земельного податку (відповідно до п.п. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу України) звільняються:
- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці та за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Крім того, протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2018 року, резиденти — суб’єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.
Нагадуємо, зазначені пільги встановлено Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015.

Податковий компроміс для ПДВ та податку на прибуток

Згідно із п. 1 підр. 9 прим.2 р. ХХ Податкового кодексу України (далі — ПКУ) податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ.
«Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв’язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування)», — наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 110.02).

Вартість навчання за кордоном не включається до податкової знижки

До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, відноситься, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
Закордонні заклади освіти не входять до галузі освіти згідно з чинним законодавством України.
«Відтак платники податків, які навчаються за кордоном, права на податкову знижку, в частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь закордонних закладів освіти, не мають», — зазначає заступник начальника Куп`янської ОДПІ Інна Богатирьова.

Тютюновий виріб у роздрібній мережі — межа ціни

Продаж тютюнових виробів у роздрібній мережі з 01.01.2015 року здійснюється за цінами, не вище за максимальні роздрібні ціни (далі — МРЦ), встановлені виробниками або імпортерами товарів, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Тобто, до МРЦ (100 відсотків) додається акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами — 5 відсотків. Вартість тютюнових виробів, вище за яку не дозволено їх реалізацію, можна отримати, помноживши МРЦ (вказану на пачці) на 1,05.
Більш детально з цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 116.04).

Витрати з переобладнання транспортного засобу можна включити до податкової знижки

Платник податку має право включити до податкової знижки понесені ним витрати у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу та інших видів біопалива. Фізична особа, яка здійснила таке переобладнання, повинна до кінця 2015 року подати до територіального органу ДФС за місцем своєї реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи з обов’язковим заповненням додатка №6. Окрім цього, разом з декларацією слід подати документи, що підтверджують витрати, здійснені з переобладнання транспортного засобу, сертифікат відповідності для переобладнаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію такого транспортного засобу (технічний паспорт).
Крім того, платник податку, який здійснив переобладнання транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, повинен забезпечити проведення оцінювання відповідності переобладнаного транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України.
Якщо ж до кінця 2015 року платник податку не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2014 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Найбільше імпортуємо з Польщі

Зовнішньоекономічні операції тернопільськими учасниками ЗЕД проводились з торговельними партнерами із 41 країни світу, серед яких перші позиції займають Польща (72,2 % від усього товарообігу), Великобританія (3,4 %) та Канада (2,8 %).
У географічному розрізі найбільше товарів в область надійшло з країн Європейського співтовариства — 14,6 млн дол. США, зокрема, з Польщі (66,3 % від загального обсягу імпорту), Німеччини (5,0 %) та Великобританії (4,8 %).
Експорт товарів здебільшого здійснювався до країн Європейського співтовариства — 18,7 млн дол. США та до країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав — 1,2 млн дол. США, зокрема, до Росії (2,1 %), Молдови (1,3 %) та Грузії (0,9 %).

Що включають до доходів юридичні особи, які є платниками єдиного податку 3 групи?

Доходом юридичної особи — платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України (далі — ПКУ).
До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Нагадаємо, що безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Також до суми доходу за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів.

Затверджені нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису

ДФС затверджено нову редакцію Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису, що набудуть чинності 2 березня 2015 року.
Форми за попереднім зразком приймаються віддаленими пунктами реєстрації користувачів Акредитованого центру до 2 березня 2015 року. Нові форми реєстраційних документів можна завантажити за посиланням http://acskidd.gov.ua/r_kor. Також повідомляємо, що у зв`язку з реорганізацією Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів та створенням Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, змінено найменування Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД Міндоходів на Акредитований центр сертифікації ключів ІДД ДФС та пройдено процедуру акредитації.

Лист Мінфіну України від 03.02.2015 р. № 31-11140-08-10/3324
Про визначення розміру авансових внесків з рентної плати у січні — квітні 2015 року (Витяг)

Пунктом 257.4 ст. 257 Податкового кодексу України встановлено, що платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, які здійснюють видобування вуглеводнів, платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та платники рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України сплачують у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому — до 28 або 29 числа) авансові внески з рентної плати у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.
Отже, в першому кварталі 2015 р. для платників рентної плати, визначених у п. 257.4 ст. 257 Податкового кодексу, розмір авансових внесків встановлюється в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань, визначених в податкових деклараціях з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за користування радіочастотним ресурсом та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за грудень 2014 р.

Чи застосовують ФОП платники ЄП при здійсненні діяльності РРО

Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи — підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Це визначено п.296.10 ст.296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.
Вимоги стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій набирають чинності:
- для платників єдиного податку третьої групи — з 01.07.2015;
- для платників єдиного податку другої групи — з 01.01.2016 (абз. 5 п. 1 розд. ІІ «Перехідні положення» Закону України від 28 грудня 2014 року № № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 109.03).
Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка

Електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі. На такий рахунок платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні чи розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) в ЄРПН, а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку. Це визначено п. 2 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженного Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» (далі — Порядок № 569).
Пунктом 13 Порядку № 569 передбачено, що платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.
Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається ДФС України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 101.08).

Податки, до яких може бути застосовано процедуру податкового компромісу

Згідно із п. 1 підр. 9 прим.2 р. ХХ Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) податковий компроміс — це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ.
Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв’язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування).
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 110.02).

Відображення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в Книгах обліку доходів і витрат

Фізичні особи — підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючи документи щодо походження товару (відповідно до п. 177.10 ст.177 Податкового кодексу України).
Форма книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення затверджено наказом від 16.09.2013 року № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» (далі — Порядок), який зареєстрований Міністерством юстиції України від 1 жовтня 2013 року №1686/24218.
У Порядку ведення книги обліку доходів і витрат не передбачено зазначення інформації сум акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Що стосується фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування то не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої групи фізичні особи — підприємці, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).
Враховуючи зазначене, відображення акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів в Книгах обліку доходів і витрат законодавством не передбачено.

У січні-лютому поточного року «підакцизники» Харківщини сплатили до бюджету понад 65,0 млн. гривень

Це на 63,6 млн. грн. більше ніж за січень -лютий 2014 року.
Такі цифри озвучили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області.
Окрім цього, до місцевих бюджетів регіону надійшло 6,8 млн. грн. за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
У Головному управлінні також інформують, що за два місяці 2015 року було опрацьовано та видано 1 130 ліцензій, а також анульовано 93 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.
Слід зазначити, що станом на 01.02.15 року у Харківській області зареєстровано 20 платників акцизного податку. Серед них — 17 виробників підакцизної продукції та 3 імпортера.
Основними бюджетоформуючими платниками акцизного податку в регіоні є виробники лікеро-горілчаної продукції.
ДФС України: У перший місяць 2015 року припинено протиправну діяльність 5 «конвертів»

Протягом січня 2015 року оперативними підрозділами Державної фіскальної служби припинено протиправну діяльність 5 конвертаційних центрів. Сума проконвертованих ними коштів склала 560,7 млн. грн., збитки — понад 94 млн. грн..
Крім того, проведено документальні перевірки 86 підприємств реального сектору економіки — користувачів послуг конверт центрів. За їх результатами донараховано 48,7 млн. грн., платежів, з яких 40,6 млн. грн. вже стягнуто до бюджету.

З отриманого доходу підприємці повинні сплачувати військовий збір

«Фізичні особи — підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору у розмірі 1,5 відсотка чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період», наголошує в.о.начальника Куп`янської ОДПІ Наталія Калашнікова.
Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору в розмірі 1,5 відсотка сукупного чистого доходу, відображають у річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.
Наголошуємо, що першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є 2015 рік.

Отримали спадщину чи дарунок — подайте декларацію!

Громадяни, які отримали спадщину чи дарунок, зобов’язані задекларувати такі доходи до 1 травня та до 1 серпня сплатити з таких доходів відповідну суму податку.
При отриманні майна в дарунок або спадщину ставка податку залежить від типу майна, а також від того, ким є сторони угоди.
Так, за нульовою ставкою оподатковуються спадщина, що отримана від члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки та діти, у тому числі усиновлені) або ж — інвалідом І групи чи особою, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, чи дитиною-інвалідом. В іншому випадку ставка податку становить 5%.
Подати декларацію про майновий стан і доходи повинні всі фізособи, які отримали майно, що підлягає оподаткуванню, у спадок або в подарунок і не сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (дарування).

Первинні документи та відповідальність «спрощенця» за їх незбереження

Фізичні особи — підприємці, які є платниками єдиного податку, зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по інших податках і зборах — у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.
За незбереження первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 Податкового кодексу України (далі — ПКУ).
При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником єдиного податку, у разі виявлення факту щодо неутримання податку на доходи фізичних осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, як до податкового агента, передбачені п. 127.1 ст. 127 ПКУ, а на суму податкового боргу нараховується пеня після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов’язання згідно з п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

Працюючий студент: право на соціальну пільгу

Відповідно до п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ), з урахуванням норм абзацу першого п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена п.п. 169.1 ст. 169 ПКУ.
При цьому ПКУ передбачено, що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.
Враховуючи вищевикладене, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується.
Якщо студент, який не отримує стипендію або отримує спонсорську стипендію і одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, то він має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 % при умові, що розмір його заробітної плати на місяць не перевищує у 2015 році — 1710 грн.
При цьому він повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету.

Виплачуєте зарплату, яка менше мінімальної — розраховуйте суму ЕСВ з «мінімалки»

З 1 січня 2015 року у разі виплати зарплати, яка менша за мінімальну, єдиний соціальний внесок слід розраховувати з законодавчо встановленої мінімальної зарплати.
Зазначені норми передбачені Законом України від 28.12.2014 р. № 77 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», який набрав чинності 01.01.2015 р.

Студенти мають право скористатись податковою знижкою до кінця року

Подати декларацію можуть і фізичні особи, які мають право на податкову знижку. У 2015 році платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2014 року, податкову декларацію подають упродовж всього року.
До декларації додаються документи, які підтверджують понесені платником податку витрати, що враховуються при розрахунку податкової знижки.

До уваги громадян! Пенсії до 3654 гривень не оподатковуються

Із 1 січня 2015 року пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, що одержується із Пенсійного фонду України чи бюджету, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у частині, що перевищує 3 розміри мінімальної зарплати (у 2015 році — 3654 грн).
Якщо розмір пенсії не перевищує 3654 грн, її не включають до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку та не оподатковують податком на доходи фізичних осіб.

До послуг платників — цілодобовий сервіс «Пульс»

«Пульс» — це інтерактивний сервіс ДФС України, за допомогою якого приймаються звернення від платників податків з податкових та митних питань. Поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС, оперативно вирішити суперечливі питання, які відносяться до компетенції відомства, можна за телефоном (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

Заведующая информационно-коммуникационного сектора Купянской ОГНИ
Елена Ляшенко.