08.04.2016

Салтівська ОДПІ повідомляє:

Салтівська ОДПІ повідомляє:

 

банер-миндох

 

 

 

Отримати довідку про доходи можна у районній ДПІ

Головне управління ДФС у Харківській області у зв’язку з численними надходженнями на електронну скриньку kh.publicinfo@sfs.gov.ua листів з проханням надати інформацію про доходи і зобов’язання фінансового характеру, в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», повідомляє наступне.
Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 19 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон) запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
У Довідці про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 № 11, зазначено, що визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.
Таким чином, задоволення запиту не вимагає створення нової інформації та не потребує проведення аналітичної роботи.
Статтею 70 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб ? платників податків (далі — Державний реєстр).
Відомості з Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом (підпункт 70.15.2 пункту 70.15. статті 70 Кодексу).
Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю (підпункт 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу).
Посадові особи контролюючих органів зобов’язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (підпункт 21.1.6 пункту 21.1 статті 21 Кодексу).
Згідно зі статтею 11 Закону України від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ „Про інформацію» та статтею 14 Закону України від 01 червня 2010 року №2291-VI „Про захист персональних даних» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб ? платників податків, затверджене наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за № 2211/24743 (далі — Положення), регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі.
Враховуючи викладене, відомості про доходи і зобов’язання фінансового характеру потребують підготовки інформації та формування нового документа і, як наслідок, не підпадають під дію статті 1 Закону.

Таким чином, відповідно до пункту 4 розділу Х Положення для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізичним особам, необхідно особисто або через уповноважену особу звернутись до контролюючого органу за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, про цьому подати документ, що посвідчує особу, та заяву (додаток 13 до Положення).

Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів/доходи (після пред’явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Харківські митники викрили валютних контрабандистів

На митному посту «Харків-аеропорт» під час відпрацювання інформації СБУ харківськими митниками була припинена спроба вивезення великої суми валюти.
Троє громадян України намагалися незаконно вивезти за межі України іноземну валюту в еквіваленті понад 3 мільйони гривень. Гроші вони приховували в спідній білизні та в ручній поклажі.
За даним фактом були складені протоколи про порушення митних правил за статтями 483, 472 Митного кодексу України.

За два місяці контакт-центром ДФС надано 145,2 тис. відповідей на запитання платників податків

Протягом січня-лютого поточного року фахівцями контакт-центру ДФС надано 145,2 тис. відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян. Більшість відповідей платники отримали по телефону — 140,7 тис., електронною поштою та факсом — 4,5 тис.
Найчастіше платники податків зверталися з питань податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, податку на прибуток підприємств та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

Від Харківської митниці до бюджету надійшло 1,4 млрд. гривень

В Головному управлінні ДФС у Харківській області повідомили, що зазначена сума надійшла з початку поточного року. Це на 57,6 млн. грн. більше ніж за минулорічний період.
Зокрема у лютому митницею перераховано до Держбюджету 901 млн. грн., що на 56,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільшу частку надходжень у лютому становить: податок на додану вартість — 750,5 млн.грн., мито — 143 млн.грн., акцизний збір — 4,1 млн. грн.
Також у відомстві проінформували, що основними бюджетоутворюючими товарами, митне оформлення яких здійснювалось у лютому в зоні діяльності Харківської митниці ДФС: були тютюнова сировина — майже 227 млн.грн.; мінеральні добрива — сплачено митних платежів на суму 160,2 млн.грн.; обладнання і механічні пристрої — сплачено митних платежів на суму 145,3 млн. грн.; пластмаси — сплачено митних платежів на суму 135,6 млн. грн.
Разом з тим, у фіскальній службі області повідомили, що з початку року Харківською митницею заведено 113 справ про порушення митних правил на загальну суму 6,3 млн.грн. Розглянуто 70 справ та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафів на суму 15,4 млн.грн. На розгляд до суду митницею передано 36 справ про ПМП на суму близько 3 млн. грн.
За результатами розгляду справ судом прийнято рішення про конфіскацію безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 8,5 млн.грн. та накладено штрафів на суму 5,7 млн. гривень.

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2015 рік

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році. Тобто згідно з положеннями статті 166 Податкового кодексу України платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України (далі ПКУ).

До податкової знижки за 2015 рік дозволено включати наступні витрати:

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, при цьому житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання;
- пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям. Розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік.
- сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання. Понесені витрати у 2015 році на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення не повинні перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.
- страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення. Понесені витрати у 2015 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) при страхуванні платника податку — 1710 грн., при стахуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення — 855 грн.
- суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій. Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.
- суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.
- суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу. Витрати, пов’язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах.
- суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. Понесені витарати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла.

Майже 77 мільйонів гривень на допомогу армії від Харківщини

Саме таку суму військового збору забезпечено жителями Харкова та області з початку року. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Микола Рибаков.
Керівник відомства також проінформував, що зокрема у лютому сума збору склала 42,1 млн. грн. Посадовець акцентував увагу на позитивній динаміці надходжень. До зрівняння, у лютому минулого року було сплачено 29,4 млн. гривень.
«Приємно відзначити, що на Харківщині живуть люди, яким небайдуже майбутнє країни. Вважаю, що цифри говорять самі за себе. Адже це є справжнім проявом патріотизму наших громадян», — відзначив Микола Рибаков.
Разом з тим, керівник фіскальної служби області звертається до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам «сіру» заробітну плату і таким чином занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників.
Нагадаємо, що платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Заповнюєш декларацію — не забудь про військовий збір

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.15 норми Закону України від 28 грудня 2014 року №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів військовим збором, за результатами 2015 року фізичні особи визначають податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Ставка збору — 1,5% об’єкта оподаткування. При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ передбачено, що платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.
Отже, за результатами звітного податкового року (2015) платник податку — фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. З цією метою з 01 січня 2016 року введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.15 за № 859. При цьому сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету зазначається у рядку 24.1 розділу IV оновленої декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб — у рядку 23.1 цього ж розділу.

На митному посту «Харків-аеропорт» виявили анаболічні препарати

45-річний громадянин однієї з країн Північної Європи намагався незаконно вивезти препарати анаболічної дії, які були виявлені в його валізі під час проведення митного контролю.
В результаті проведення спільної операції співробітниками митниці, Управління СБУ в Харківській області та прикордонниками на митному посту «Харків-аеропорт» були виявлені анаболічні препарати іноземного виробництва, які не сертифіковані в Україні.
Під час огляду багажу одного з пасажирів рейсу «Харків-Стамбул» із застосуванням приладу Rapiscan знайдено велику кількість предметів, схожих на медичні препарати, та прийнято рішення про опитування громадянина про наявність у багажі незаконно переміщуваних предметів і товарів. Громадянин заявив, що не має при собі та у своєму багажі подібних товарів. При цьому він помітно нервував, що стало причиною проведення поглибленого огляду багажу.
Після відкриття багажної валізи разом з особистими речами були виявлені поліетиленові пакети з анаболічними препаратами загальною вартістю, зі слів власника, близько 40 тисяч гривень.
За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за статтями 471, 472 Митного кодексу України.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 83,4 млрд. гривень

За оперативними даними у січні-лютому 2016 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 83,4 млрд. грн., що на 21 млрд. грн., або на 33,6 відс., більше січня-лютого 2015 року, у т. ч. до державного бюджету забезпечено 64,4 млрд. грн., до місцевих бюджетів — 19 млрд. гривень.
З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 16 млрд. грн. податку на додану вартість.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 19,8 млрд. гривень.

Чи приймуть електронну звітність, якщо неправильно зазначено код ЄДРПОУ

По-перше, якщо надіслані податкові документи сформовано з порушеннями п.п. 48.3 і 48.4 ПКУ, платнику податків в електронному вигляді направляється друга квитанція з повідомленням про відмову в прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.
У разі якщо зазначений у декларації податковий номер платника податків, за яким він обліковується в органах ДФС, не відповідає коду ЄДРПОУ юридичної особи в ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки, у прийнятті такої декларації буде відмовлено через невідповідність формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання чи відсутність платника податків на обліку у відповідному органі ДФС.
По-друге, податкова декларація, заповнена з порушеннями норм п.п. 48.3, 48.4 ПКУ, вважається неподаною.

Чи включається до витрат фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачена сума ЄСВ

Сума єдиного внеску, сплачена фізичною особою, яка забезпечує себе роботою самостійно — здійснює незалежну професійну діяльність, включається до витрат того звітного періоду, у якому вона сплачена.
Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), затверджено наказом ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185. Згідно з нею, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час визначення сукупного чистого доходу мають право на включення до переліку витрат сплаченої суми єдиного внеску.

За яких умов ФОПи-єдинники групи 3 можуть працювати без РРО

Під час здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим. У разі здійснення розрахунків у безготівковій формі через установи банку реєстратор розрахункових операцій не застосовується.
Таким чином, якщо всі доходи фізособи-підприємця — платника єдиного податку групи 3 у календарному році отримувались лише в безготівковій формі (без застосування платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), такий суб’єкт господарювання може не використовувати РРО.

До якого числа потрібно подати заяву для переходу на єдиний податок або зміни групи

Заява на спрощену систему оподаткування чи на застосування іншої групи платників єдиного податку подається до 16 березня.
За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених ПКУ для обраної групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, установленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви (пп. 298.1.5 ПКУ).
Для внесення змін до реєстру платників єдиного податку слід звертатись із заявою до ДПІ за місцем податкового обліку
Згідно із п. 299.8 ПКУ, у разі зміни відомостей щодо обраних фізичною особою — підприємцем першої та другої груп видів господарської діяльності вони вносяться до реєстру платників єдиного податку станом на день подання платником відповідної заяви.
Таким чином, єдинникам для внесення змін до реєстру платників єдиного податку, зокрема, щодо видів господарської діяльності необхідно звертатися до ДПІ за місцем податкового обліку із заявою, затвердженою наказом Мінфіну «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік» від 20.12.2011 р. № 1675.

Якщо громадяни мають намір скористатися податковою знижкою, коли потрібно подати декларацію?

У 2016 році платники податку на доходи фізичних осіб, які хочуть реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову декларацію можуть подати впродовж усього року. Якщо платник податку до кінця 2016 року не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2015 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Які підтвердні документи необхідні для отримання податкової знижки на навчання

Для отримання податкової знижки на навчання необхідно підготувати такі документи:
* паспорт (оригінал, копія);
* ідентифікаційний номер (оригінал, копія);
* довідку з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки (немає вимоги щодо форми довідки, головне, щоб було вказано загальний нарахований дохід за 2014 рік, єдиний соціальний внесок, податкову соціальну пільгу в разі застосування, податок на доходи фізичних осіб);
* довідку про вартість навчання у звітному році (якщо не вказано в договорі);
* копію свідоцтва про народження дитини (для батьків студента), копія свідоцтва про одруження (для чоловіка чи дружини студента);
* договір із навчальним закладом (оригінал, копія);
* довідку з навчального закладу про кількість навчальних місяців у звітному році (якщо неповний навчальний рік);
* довідку про термін навчання в навчальному закладі (якщо не вказано в договорі);
* платіжні документи, що підтверджують сплату за навчання, сплачені у 2015 році (оригінали та копії).

Салтівська ОДПІ: До бюджетів місцевих громад спрямовано понад 41,8 млн. грн

За перші два місяці 2016 року місцеві бюджети м.Куп`яськ, Куп`янського, Шевченківського та Дворічанського районів отримали 41,806 млн. грн податкових платежів. Це на майже на 10 млн. грн більше від очікуваного.
Більше половини загальних надходжень склав податок на доходи фізичних осіб, якого протягом січня-лютого надійшло 23,5 млн.гривень, додатково забезпечено надходження майже 4,7 млн грн. Суб’єкти малого підприємництва сплатили 7,7 млн. грн єдиного податку.
Надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів з початку 2016 року склали 1,9 млн. гривень.
Впровадження процесів децентралізації влади надає громадам унікальну можливість підвищення соціальних гарантій своїх мешканців. Насамперед це залежить від сумлінності платників податків, які і забезпечують повне та своєчасне наповнення бюджетів місцевих громад.

Якщо за 2015 рік сума доходів від двох і більше податкових агентів перевищує 146160 грн. — потрібно подати декларацію

Однією з особливостей Кампанії декларування у 2016 році є те, що фізичні особи, які протягом 2015 року отримували дохід від двох та більше податкових агентів, подають декларацію про майновий стан та доходи востаннє у зв’язку із змінами, внесеними до ст.167.1 Законом України від 24.12.2015 року №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Обов’язок подавати декларацію такими громадянами встановлено абз. «є» п. 176.1 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI в редакції, яка діяла до 01.01.2016 року. Згідно з вказаною нормою:
По-перше, декларувати потрібно лише конкретний вид доходу, а саме зарплату та винагороди за цивільно-правовими договорами.
По-друге, декларуються такі доходи лише у випадку їх отримання від податкових агентів.
По-третє, декларувати потрібно доходи, отримані від двох та більше податкових агентів.
I по-четверте, декларувати потрібно доходи лише в тому разі, якщо загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. У 2015 році ця сума становила 146160 грн.
Нагадуємо, що податковим законодавством встановлено строк для подання декларації — до 01 травня року, що настає за звітним;
При отриманні доходів від двох та більше податкових агентів заповнюється додаток Ф1 до декларації про майновий стан та доходи.

Предмети старовини залишились на території України

В результаті проведення спільної операції співробітниками митниці, Управління СБУ в Харківській області та прикордонниками в пункті пропуску «Гоптівка» були виявлені предмети старовини.
50-річний мешканець Донецької області намагався незаконно вивезти в Росію 20 церковних друкованих книг, які були приховані ним в конструктивних порожнинах автомобілю під обшивкою дверей. Також в багажному відділенні авто було виявлено предмет столового посуду світло-сірого кольору — піала з кришкою. Виявлені предмети мають ознаки старовини.
За даним фактом був складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Предмети правопорушення передані до правоохоронних органів. Додатково буде проведена експертиза.
Перший заступник начальника Харківської митниці ДФС Андрій Танцеров звертає увагу громадян, що предмети, які виготовлені до 1950 року, та твори друку, які видані до 1945 року, при переміщенні потребують надання дозволу Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України або експертного висновку, виданого державними установами, закладами культури, іншими організаціями, уповноваженими на проведення державної експертизи культурних цінностей.

Щодо оподаткування податком на додану вартість

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що з 01.01.2016 р більше не діє пільга щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання зернових та технічних культур. Тепер такі товари оподатковуються за основною ставкою 20%.
Якщо придбані (виготовлені) до 01.07.2015 р зернові та технічні культури, за які нараховані податкові зобов’язання або не відображався податковий кредит, починають використовуватися в оподатковуваних операціях після 01.01.2016 р, то змінюється напрямок їх використання. У цьому випадку платник ПДВ має право на податковий кредит на дату початку фактичного використання зернових та технічних культур, підставою для відображення якого є бухгалтерська довідка.
Суми такого відновленого податкового кредиту відображаються в декларації того звітного періоду, в якому змінився напрям використання таких товарів.
Податкові зобов’язання по зерновим і технічним культурам, придбаним після 01.07.2015 р, платник ПДВ зможе зменшити за допомогою зареєстрованого розрахунку коригування до податкової накладної, на підставі якої раніше були нараховані податкові зобов’язання.

В податковій міліції Харківщини розповіли про результати роботи

Як повідомив в.о. першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов, у січні-лютому за матеріалами оперативного управління до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 58 кримінальних правопорушень стосовно 155 підприємств, з яких 42 — за тяжкими статтями Кримінального кодексу України. Крім цього, одне кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України направлено до суду з обвинувальним актом. Накладено арешт на майно на загальну суму у 750 тис. грн.
Податківець відзначає, що одним з основних напрямків «детінізації» економіки є припинення незаконної діяльності «конвертаційних центрів» і відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувалися їх послугами. Цього року працівниками податкової міліції Харківщини припинена діяльність «конвертаційного центру», обіг якого склав близько 5 млрд. грн.
Також співробітники слідчо-оперативних підрозділів виявили 20 фіктивних підприємств, через діяльність яких державний бюджет зазнав збитків у щонайменш 8,6 млн. грн.
«Такі махінації, як побудова бізнесу з метою уникнення сплати ПДВ та застосування схем мінімізації платежів, на сьогоднішній день не втрачають своєї актуальності, — зазначає Андрій Бєжанов. — У поточному році розпочато 14 досудових розслідувань за виявленими фактами ухилення від сплати ПДВ, сума встановлених збитків складає 40,8 млн. грн. Розпочато 2 досудових розслідування за виявленими фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ, зменшена до відшкодування сума податку, яка є предметом досудових розслідувань, складає 394,2 тис. грн.».
Також було повідомлено, що впродовж поточного року за напрямком викриття кримінальних правопорушень у митній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 4 кримінальних провадження, встановлена сума збитків склала 10,4 млн. грн. Крім цього, з метою забезпечення постійного моніторингу зовнішньоекономічних операцій до Харківської митниці ДФС направлено орієнтування щодо можливих порушень митного та податкового законодавства. За результатами проведених спільних заходів складено протокол порушення митних правил.
Проінформував Андрій Бєжанов і про проведення активної боротьби із незаконним виготовленням та обігом підакцизних товарів.
Так, напередодні співробітники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області спільно із працівниками національної поліції на трасі Чугуїв-Мелове зупинили вантажний автомобіль, в якому перевозилися 300 ящиків горілки без жодних дозвільних документів.
Дані заходи проводились в рамках операції «Акциз-2016″ та кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України.
«Під час проведених слідчо-оперативних заходів працівники податкової міліції виявили та вилучили 6 тис. пляшок із горілкою відомого виробника ,- зауважує Андрій Бєжанов, — загальна сума вилучених лікеро-горілчаних виробів складає 330 тис. грн.»
Усього ж співробітниками податкової міліції у січні-лютому 2016 року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму 1,7 млн. грн., з яких:
- алкогольних напоїв 932,9дал на суму 684,8 тис. грн.;
- спирту 905 дал на суму 905 тис. грн.;
- 2008 пачок тютюнових виробів на суму 56,8 тис. грн.;
- паливно-мастильних матеріалів 6,9 тон на суму 70,87 тис. грн.
В ГУ ДФС у Харківській області запевняють, що і надалі забезпечення протидії діяльності схем мінімізації, залишатиметься одним з першочергових завдань усіх підрозділів служби.

Громадяни можуть дізнатися про свої доходи за допомогою електронного сервісу

Для цього їм необхідно лише скористатися сучасним Інтернет-сервісом ДФС України «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків». Зазначена електронна послуга функціонує вже майже півроку і добре зарекомендувала себе серед користувачів.
Так, для отримання відомостей фізичній особі-платнику податків необхідно сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді. Слід зазначити, що платник може здійснити запит виключно для отримання інформації про себе. Формування Запиту відбувається за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності», яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС та є загальнодоступним для використання.
Запит має підписуватися електронним цифровим підписом з одночасним застосовуванням посиленого сертифікату, після чого надсилатися до ДФС на єдину електронну адресу подання звітності (zvit@sta.gov.ua).
Після обробки запиту на електронну адресу фізичної особи — платника податків направляється файл-відповідь, який містить відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.
Слід звернути увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Єдиний внесок з заробітної плати інвалідів ФОП

Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування визначаються ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).
Частиною першою ст. 7 Закону № 2464 визначено, що платники ЄСВ, які є роботодавцями, нараховують ЄСВ на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно доЗакону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.
ЄСВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22% до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464).
Згідно з ч. 13 ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41% визначеної бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів, встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.
Таким чином, вказана пільга не розповсюджується на фізичних осіб — підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів.
Іншого Законом № 2464 не передбачено.
Враховуючи зазначене, ФОП нараховують ЄСВ на заробітну плату працівників-інвалідів у розмірі 22% до визначеної бази нарахування ЄСВ.

За січень-лютий 2016 року мешканці Харківщини сплатили до бюджету держави понад 5 млрд. грн. податків та зборів

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області, це на 2,9 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав 250,8 відсотка. Індикативний показник ДФС України виконано на 168,3 відсотка, додатково отримано 2,0 млрд. грн.
Зокрема, у лютому, зібрано 3,3 млрд. грн. платежів до бюджетів усіх рівнів, що на 2,3 млрд. грн. більше ніж за лютий 2015 року. Темп росту збору платежів до відповідного періоду минулого року склав 325,5 відсотка. Додатково отримано 1,3 млрд. грн.
Керівник Головного управління ДФС у Харківській області Михайло Рибаков відзначає, що забезпечення сталих надходжень — це першочергове завдання. Тож, як підкреслив головний податківець Харківщини, робота усього колективу направлена передусім як на створення комфортних умов для ведення бізнесу для сумлінних платників, так і на припинення діяльності в регіоні «податкових ям» та «конвертаційних центрів».
Повідомив Микола Рибаков і про стан надходжень до місцевого бюджету Харківщини. З початку року надійшло 1,2 млрд. грн., що на 51,5 % або на 399,0 млн. грн більше минулорічного показника. Індикативний показник ДФС України виконано на 125,3 відсотка, додатково отримано 236,5 млн. грн.
Зокрема, у лютому місцевий бюджет поповнився на 681,8 млн. гривень. Це на 282,4 млн.грн. більше ніж за лютий 2015 року.
Очільник фіскальної служби висловлює вдячність сумлінним платникам податків регіону, які вчасно і в повному обсязі виконали свій обов’язок перед бюджетом та сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Працівниками Головного оперативного управління ДФС викрито підприємців, дії яких завдали збитки державі майже на 100 млн. грн.

Працівниками Головного оперативного управління ДФС в рамках проведення операції «Рубіж 2016″ та розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємства — імпортера морепродуктів під час митного оформлення товару занижували його митну вартість за допомогою підконтрольних підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
Це призвело до ухилення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах. Крім того, підприємство активно використовувалося в схемі виведення валюти за кордон, організованої посадовими особами одного з банків. Всього було імпортовано морепродуктів на загальну суму понад 1 мільярд гривень.
Згідно з попередніми розрахунками, середнє заниження фактурної вартості продукції складає близько 40%. Таким чином, мінімальна сума завданих державі збитків становить близько 100 мільйонів гривень.
В результаті 28 обшуків, проведених у Києві та Запоріжжі, було виявлено та вилучено реєстраційні документи чотирьох підприємств — нерезидентів, копії панамських паспортів, які належать засновникам зазначених підприємств та вісім печаток підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.
Також вилучено сервер, на якому зберігається бухгалтерська інформація і «чорна бухгалтерія», документи про імпорт і продаж продукції, комп’ютерну техніку, шість електронних ключів нерезидентів в банках України та понад 50 тисяч доларів.
Слідчі дії тривають.

Оприлюднено Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

На виконання підпункту 200.7.3 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України і постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2016 №68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» ДФС оприлюднено Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Інформація розміщена на офіційному порталі Державної фіскальної служби України в підрозділі «Повідомлення про Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, зазначені у підпункті 200.7.1 пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України» розділу «Відшкодування ПДВ» http://sfs.gov.ua/diyalnist-/vidshkoduvannya-pdchv/povidomlennya-pro-reestri-zayav.

Новий порядок для розгляду скарг зі сплати єдиного внеску

Головне управління ДФС в області повідомляє, що з 23 лютого 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2015 №1124 «Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу».
Новим Порядком визначено процедуру подання та розгляд контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій, передбачених частиною дванадцятою зазначеної статті.
Зауважимо, що дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг платників єдиного внеску або банків на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, винесені за результатами перевірок, проведених на підставі судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, що винесені ними відповідно до закону.

Перерозподіл сум ПДВ для аграріїв

Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України (далі — ПКУ) в частині визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість та їх сплати до бюджету, зокрема, сільськогосподарськими товаровиробниками. Відтак запроваджено перерозподіл сум ПДВ для аграріїв (п. 2 ст. 209 ПКУ):
- за операціями із зерновими і технічними культурами — 85 відсотків до держбюджету, 15 відсотків на спецрахунки;
- за операціями з продукцією тваринництва — 20 відсотків до держбюджету, 80 відсотків на спецрахунки;
- за іншими операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами — 50х50 відсотків.

Спеціаліст з організації роботи Салтівської ОДПІ
Олена Ляшенко